OX2 bygger för närvarande 14 vindkraftparker i Norden

 

Enligt ett pressmeddelande bygger OX2 för närvarande 14 vindparker i Norden vilket motsvarar över 1 GW vindkraft och en investeringsvolym på cirka 12 miljarder kronor. Sverige och Finland är i särklass de länder där efterfrågan är som störst.

– Det är en stark efterfrågan på vindkraft, särskilt i Sverige och Finland som har Europas bästa förutsättningar för vindkraft. Vi bygger idag utan statligt stöd, enbart på marknadens villkor och billigare än någon annanstans, säger Paul Stormoen, vd på OX2.

Sverige är det land i Europa som det byggs mest landbaserad vindkraft just nu. OX2 bygger för närvarande ca 770 MW i Sverige, vilket kan jämföras med att ca 700 MW vindkraft totalt driftsattes i Sverige under 2018 (enligt Energimyndigheten).

– Teknikutvecklingen inom vindkraft har gått oerhört snabbt, på bara några år har effekten mångdubblats samtidigt som kostnaderna sjunkit drastiskt. Vindkraftens låga kostnader ger förutsättningar för en stabil tillväxt framöver. Sverige som land borde ta vara på vindkraftens enorma potential för att attrahera elintensiv industri och exportera el till länder som inte klarar av att leva upp till sina klimatmål. Klimatkrisen är akut och vi behöver lägga in en högre växel, säger Paul Stormoen.

Kostnaden för ny landbaserad vindkraft i Sverige ligger på under 40 öre/kWh för de bästa projekten, vilket gör vindkraften till det billigaste kraftslaget som går att bygga ut.

– Förra året dubblerade vi vår omsättning och omsätter nu drygt fyra miljarder kronor. Vi räknar med att öka omsättningen framöver då vi inte ser några tecken på avmattning, utan tvärtom har marknaden mycket kvar att ge, säger Paul Stormoen.

Inom en snar framtid börjar OX2 bygga vindparker i Polen och därefter ligger Tyskland och Frankrike på tur.

Fakta om OX2:s tillväxt och byggnation:
– OX2 bygger för närvarande 1018 MW (1017,6) vindkraft, varav ca 770 MW i Sverige, 192 MW i Finland och 56 MW i Norge
– De tre största investerarna bakom siffrorna är Ardian, Aquila Capital och Ingka-koncernen (som driver ca 90 procent av IKEA:s varuhus)
– OX2 omsatte 4136 MSEK 2018, jämfört med 2339 MSEK året innan.

Fotograf: Joachim Lagercrantz:
Bilden: Projekt Valhalla 366 MW är under byggnation. Valhalla omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW.

Vindkraftcentrum på Youtube