OX2 förvärvar två solenergiprojekt i Skåne

 

OX2 har förvärvat rättigheterna till två solenergiprojekt i Skåne från Helios Nordic Energy. Färdigställda beräknas projekten tillföra 45 MW i SE4. Förvärvet är ett led i OX2:s utökade satsning på solenergi och solparker. (Pressmeddelande)

Avtalet innebär att parterna kommer att arbeta gemensamt med projektutveckling av solparkerna fram till tillståndsgivning och att OX2 därefter övertar projekten och ansvarar för byggnation och drift. Projekten förväntas leverera drygt 45 MW solel vid planerad driftstart 2024.

– Vi ser fram emot att få vidareutveckla projekten tillsammans med Helios och analysera ytterligare samarbetsmöjligheter. OX2:s breda erfarenhet och förmåga att leverera inom vindkraftsetableringar är något vi har nytta av i arbetet med solparker då processerna är likartade, säger Jon Persson, ansvarig för OX2:s solkraftsprojekt i Sverige.

OX2 har en portfolio av solenergiprojekt under utveckling i Sverige med kontor i Malmö, Stockholm och Östersund.

Vindkraftcentrum på Youtube