OX2 har förvärvat rättigheterna till vindkraftsprojektet Klevberget om 150 MW från Vattenfall

OX2 har kommit överens med Vattenfall om att förvärva rättigheterna att uppföra vindparken Klevberget i Ånge kommun i Västernorrlands län. (Pressmeddelande)

Enligt avtalet övertar OX2 100 procent av projektet från Vattenfall. Det har en beräknad kapacitet om cirka 150 MW och har ett lagakraftvunnet tillstånd. Projektet innebär en utökning av OX2:s svenska projektutvecklingsportfölj för landbaserad vindkraft i sen fas.

En grupp lokala markägare utvecklade projektet fram till 2018 då tillstånd erhölls. Därefter tog Vattenfall över projektet så att det kunde förädlas ytterligare i form av bland annat elnätskoncession, detaljprojektering och kompletterande inventeringar.

 – OX2:s ambition är att starta byggnationen av vindparken Klevberget under 2022. Vi ser fram emot att samarbeta med markägare, samebyn, närboende och Ånge kommun. Vi vill tacka Vattenfall för förtroendet att ta projektet vidare och för att ha utvecklat projektet framgångsrikt fram till nu. När OX2 etablerar vindparker strävar vi alltid efter att det ska innebära en positiv utveckling av den närliggande bygden, inklusive ökad biologisk mångfald, säger Hillevi Priscar, Landschef Sverige, OX2.   

– OX2 har den erfarenhet och kompetens som krävs för att på ett ansvarsfullt sätt ta projektet vidare mot ett förverkligande och därmed bidra till vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vattenfalls övergripande strategi står fast i att utveckla, bygga och förvalta vindkraft, med cirka 2 000 MW i pågående byggnation och runt 10 000 MW land- och havsbaserad vindkraft under utveckling, säger Daniel Gustafsson, chef för utveckling av landbaserad vindkraft, Vattenfall.

Foto: OX2 Joakim Lagercrantz

Vindkraftcentrum på Youtube