Parker som byggs nu

 

Åskälen-Österåsen  Östersunds och Strömsunds kommuner


Antal Vindkraftverk                                   105

Typ av verk                                             Ej klart       

Projektägare                                            Vasa Vind

 

Kontaktpersoner:

Annette Eriksson             VD Vasa Vind                          08 5451 8484

Hans Olofsson                 Delägare Daehlie Kraft AB          070 266 05 33      

 

 

Sidensjö  Örnsköldsviks kommun

Antal Vindkraftverk                                   48

Typ av verk                                             Siemens        

Projektägare                                            Nordisk Vindkraft

 

Kontaktpersoner:

Magnus Hopstadius             Upphandling elnätsunderhåll, driftövervakning   063 199044

 

 

Mörttjärnberget  Bräcke kommun

Antal Vindkraftverk                                   40

Typ av verk                                             Siemens        

Projektägare                                            Statkraft SCS Vind AB

Hemsida                                                  Vindpark Mörttjärnberget

 

Kontaktpersoner:

Mikael Melin                        Platschef                                            070 652 01 90

Urban Blom                        Projektledare                                       076 762 4731

Drift- och underhållschef Magnus Österberg, 072-723 41 43

 

Entreprenader

 

Kraftledning, One Nordic  

 

Siemens upphandlar Facility & Service

Entreprenör

Arctic Wind Solutions AB, Sören Björklund, 070-235 01 45                        

ISS Facility Services AB Christer Ekelund, 0734-36 53 55

Eva Haddleton, Strategiskt Inköp, Siemens, 08 728 15 52

 

Mullberget Bergs kommun

Antal Vindkraftverk                                   26

Typ av verk                                             Siemens        

Projektägare                                            Mullberg Vind AB

 

Huvudentreprenad

Jemtska

Rune Eriksson                    Projektledare                                            070 5835296

 

Siemens upphandlar Facility & Service

Eva Haddleton, Strategiskt Inköp, Siemens                                          08 728 15 52

 

 

 

Björkhöjden Strömsund/Ragunda/Sollefteå kommuner

 

Antal Vindkraftverk                                   90

Typ av verk                                             Siemens        

Projektägare                                            Statkraft SCA Vind AB

Hemsida                                                  Vindpark Björkhöjden

 

Kontaktpersoner SSVAB:

Platschef Mats-Ola Vestin, 070-620 80 17

Projektledare Henrik Berglund, 076- 771 75 06

Drift- och underhållschef Jens Näsström, 070-548 39 37

 

Entreprenader

För interna vägar, uppställningsplatser och fundament:
NCC, Per Järnberg, 070-216 86 05

För vindturbiner:
Siemens, Jan Henriksen, 070-353 78 66

För internt elnät:
Eltel, Mats Ljus, 070-676 90 62

För servicebyggnad:
KM Bygg AB i Östersund, Håkan Hedberg, 070-308 49 62

 

Siemens upphandlar Facility & Service
Eva Haddleton, Strategiskt Inköp, Siemens                     08 728 15 52

 

 

Stamåsen    Strömsund/Sollefteå kommuner

 

Antal Vindkraftverk                                   26

Typ av verk                                             Siemens        

Projektägare                                            Statkraft SCA Vind AB

Hemsida                                                  Vindpark Stamåsen

 

Drift- och underhållschef Magnus Österberg, 072-723 41 43

Huvudentreprenad

Mikael Melin                                             Projektledare                                           070 244 81 52

Kraftledning

 

Siemens upphandlar Facility & Service:

Entreprenör:

Arctic Wind Solutions AB                          Sören Björklund                                        070-235 01 45             

Görvikssjöns Camping                               Mariann Stranne

 

 

Ögonfägnaden      Strömsund/Sollefteå/Ragunda kommuner

 

Antal Vindkraftverk                                   33

Typ av verk                                             Siemens        

Projektägare                                            Statkraft SCA Vind AB

Hemsida                                                  Vindpark Ögonfägnaden

 

Kontaktpersoner SSVAB:

Platschef Tomas Pallin, 070-269 16 00

Projektledare Thomas Nyman, 070-387 38 89

Drift- och underhållschef Jens Näsström, 070-548 39 37

 

Entreprenader

Infart och etableringsytor:
Markentreprenader i Östersund AB, Bengt Olofsson, 070- 2480811

För interna vägar, uppställningsplatser och fundament:
NCC, Per Järnberg, tfn 070-216 86 05

För vindturbiner:
Siemens, Tage Hyldal Christensen, tfn +45 3037 41 39

För servicebyggnad:
KM Bygg AB i Östersund, Håkan Hedberg, tfn 070-308 49 62

 

Facility Service:
Arctic Wind Solution AB, Sören Björklund                          070-235 01 45               

Eva Haddleton, Strategiskt Inköp, Siemens                       08-728 15 52

 

 

 

Glötesvålen     Härjedalens kommun

Antal Vindkraftverk                                    30

Typ av verk                                              Vestas          

Projektägare                                             OX2

 

Projektledare
Jan-Olof Dahlin                                                             070 60 85 559

 

Byggprojektledare
Johan Höök                                                                 070 62 36 990

 

Infart och etableringsytor

För interna vägar, uppställningsplatser och fundament: 

Vestas upphandlar Facility & Service

Vindkraftcentrum på Youtube