Personal från Hocksjöns vindpark informerar

Under hösten kommer representanter från Hocksjöprojektet att finnas på plats på Gränsgården i Fullsjön och Lägergården i Lungsjön en dag i veckan för att svara på frågor om bygget av den nya vindkraftparken i Hocksjön i Lungsjöbygden utanför Ramsele.

– Vi vill vara så öppna och transparanta som möjligt, men Coronarestriktionerna har verkligen inneburit utmaningar för oss i vår strävan att kunna vara ute och träffa boende, företagare och andra intresserade, konstaterar Gabriel Duveskog, projektledare och vd för Hocksjön Vind AB.

Men nu har restriktionerna lättat och det innebär att Gabriel Duveskog och andra representanter för projektet kan finnas på plats på Gränsgården i Fullsjön och Lägergården i Lungsjön.

– Vi är på plats och är tillgängliga på Lägergården i Lungsjön torsdagar jämna veckor och torsdagar ojämna veckor i Gränsgården i Fullsjön tills vidare, säger Gabriel Duveskog.

Det blir även informationsmöten kvällstid en gång i månaden växelvis i Lungsjön och Fullsjön klockan 17.30-19.30:

Torsdag 16 september: Fullsjön/Gränsgården

Torsdag 7 oktober: Lungsjön/Lägergården

Torsdag 11 november: Fullsjön/Gränsgården

Torsdag 16 december: Lungsjön/Lägergården

Bygget är inne i en intensiv fas med att förstärka och bygga vägar, fundament, transformatorstation, med mera. Till de flesta vindkraftverken används befintliga vägar men till några stycken behöver man bygga nya. 

Kring både vägbyggena och övrigt arbete har de tät och kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen Västernorrland som är tillsynsmyndighet. Det tryggar att arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt de miljötillstånd man har. 

Det är Jämtkraft och Persson Invest som via Hocksjön Vind AB bygger den nya vindkraftparken i Hocksjön. 23 vindkraftverk ska stå klara att tas i drift i slutet av år 2022.

– Nu i höst gjuter vi fundamenten för vindkrafttornen. Hittills är fyra av totalt 23 fundament färdiga och vi räknar med att vara klara med gjutningsarbetet under senhösten.

Betongen tillverkas på plats i den bergtäkt som öppnats inom området .

Det innebär stora besparingar på transporter och miljön att kunna tillverka betongen på plats.

– Varje fundament behöver betong motsvarande cirka 100 betongbilar, så med 23 fundament blir det en hel del transporter som sparas in, konstaterar Gabriel Duveskog.

Nästa sommar med start i början av juni börjar bygget av själva vindkraftverken med resning av torn och turbiner med planerad driftsättning sista kvartalet 2022.

Fotot: Hocksjö Vinds VD Gabriel Duveskog framför lägergården i Lungsjön

Kortfakta om Hocksjöns vindkraftspark

Ägare: Hocksjöns Vind AB: Jämtkraft (75%) Persson Invest (25%)

– Investering: Beräknas till cirka 1,6 miljarder kronor

– Antal vindkraftverk: Tillståndet medger 45 verk men slutligt antal vindkraftverk blir 23.

När: Vindkraftparken beräknas vara klar till december 2022.

Var: Vindkraftsprojektet ligger väster om Hocksjön i Sollefteå kommun

Vindkraftcentrum på Youtube