Positiva vindar – företagare siktar på framtiden

Markägarsammanslutningen KleVVind bjöd in lokala och regionala företagare till en träff tillsammans med Vattenfall och Vindkraftcentrum på Treklövern i Fränsta den 10 augusti. Ett välbesökt möte som genomfördes i tre omgångar och med full respekt för rådande COVID19-situation.

Drygt 50 deltagare representerade ett stort antal olika branscher, allt från kost och logi till anläggning och transporter.
 
Christina Rylander Bergqvist inledde mötet med att kort redogöra för KleVVinds arbete från 2009 och fram till 2018 när Vattenfall förvärvade projekt Klevberget. Därefter berättade Jeanette Lundqvist från Vattenfall om tidplanen för projektet och om några viktiga milstolpar innan vindkraftparken kan börja byggas hösten 2021. Vattenfalls vilja och ambition att skapa så mycket lokalt och regionalt innehåll som möjligt inför byggnation men även under efterföljande driftfas är tydlig. Att synliggöra affärsmöjligheterna i bygd och region är därför en viktig faktor nu men även framgent.
 
Även om det återstår ca 1 år innan byggstart för projekt Klevberget insåg alla vikten av att redan nu börja tänka i termer av synlighet, transparens och samarbeten.
 
Christer Andersson från Vindkraftcentrum visade och förklarade hur den nya ”Digitala Affärsplattformen för Vindkraft” fungerar och alla möjligheter som skapas företagare emellan. Inför Vattenfalls upphandling av huvudentreprenörer kommer offertlämnarna att få tillgång till affärsplattformen för att se vilka kompetenser, kunskap och erfarenhet som finns att tillgå både lokalt och regionalt.

Flera tog chansen att registrera sig i affärsplattformen direkt efter mötet.

Med siktet inställt på framtiden var samtliga deltagare eniga: Vi finns – Vi kan – Vi vill!

Vindkraftcentrum på Youtube