Presskonferens 140313 – Vindkraftsjobben ökar

Dubbelt så många jobbade i vindkraftsbranschen 2013 jämfört med 2012.

Vindkraftcentrum.se har för tredje året i rad låtit H1 Communication ta reda på hur många
årsarbeten som utförts i vindkraftbranschen i Jämtlands län.

Så många som 400 företag har lämnat uppgifter för 2013 och motsvarande drygt 600
heltidsarbeten är resultatet. 2012 var siffran 300 och 2011 200 årsarbeten.
De första åren undersökningen gjordes var det knappt 100 företag som tillfrågades.

 

          Branschen växer och i år kommer det att byggas fler verk än 2013, säger Torbjörn Laxvik
 som är projektledare vid Vindkraftcentrum.se.

 

 Arbetstillfällena uppstår mest på entreprenörssidan men det handlar också om jobb som
 vindkrafttekniker och att hålla med mat och boende till dem som reser tornen och monterar
 turbinerna.

 

 En vanlig reaktion bland entreprenörsföretag som blivit uppringda är att utbyggnaden
 håller liv i verksamheten: ”
De vanliga vägbyggena lyser med sin frånvaro så de jobb vi får för
 vindkraften gör att vi kan behålla det mesta av både av maskiner och manskap.”

 För att få begrepp om storleksordningarna betyder detta att vindkraftsbranschen sysselsätter
 lika många som Jämtkraft och Skistar tillsammans. Och ger fler arbeten än Jämtlands
 gymnasieförbund eller Ragunda kommun. (Källa: Norrlandsförbundet)

 

 En tredjedel av årsarbetena utförs av utländsk arbetskraft.

 

          En siffra som visar på en potential och möjlighet för inhemska företag att skaffa sig
 kompetens att resa torn och ge sig in i branschen, säger Torbjörn Laxvik.
 

 

 Ett annat sätt att beskriva att branschen växer i länet är att antalet aktiva företag tilltar.
 Från att Havnäsparken byggdes i Strömsunds kommun till att vindparken på Mörttjärnsberget
 i Bräcke kommun byggts så ökar andelen företag som har sitt säte i länet eller arbetsställe här.

 

          De senaste åren har 200 jämtlandsföretag varit aktiva i vindkraftsbranschen, säger Torbjörn
 Laxvik.

 

 Välkommen till pressträff på torsdag 13/3 kl 10 i Mid-Sweden Sience Parks lokaler i hus U
 på Campus i Östersund. Då berättar Vindkraftcentrum.se mer om jobb på kort och lång sikt, 
 vad som är på gång i branschen och om de möjligheter som öppnar sig på andra sidan
 riksgränsen för företagen i länet
.

 

Torbjörn Laxvik, 070 780 90 34, www.vindkraftcentrum.se

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube