Pressmeddelande – EnerBrokers har fått i uppdrag att förmedla offshore-park i Vänern

Det Jämtländska företaget EnerBrokers har fått ett uppdrag från Vindpark Vänern Kraft AB att förmedla deras 5 idrifttagna vindkraftverk med en total effekt på 15 MW. Anläggningen är en offshore-park placerad i norra Vänern som totalt består av 10 vindkraftverk.

Förmedlingsuppdraget blev tilldelat EnerBrokers efter genomförd offentlig upphandling av mäklartjänster.  Uppdraget är att sälja de 5 vindkraftverken under 2017.
Ingvar Gunnarsson som startade bolaget 2013 säger att förmedlingsuppdraget är intressant med tanke på att parken är en offshore-anläggning som därmed har andra förutsättningar när det gäller drift och underhåll samtidigt som vindläget är mycket bra. Uppdraget får ses som en positiv bekräftelse från tidigare nöjda uppdragsgivare däribland Samkraft som via EnerBrokers sålde 10 turbiner tidigare i år.

Om EnerBrokers
EnerBrokers förmedlar vindkraftsobjekt i olika faser från projekt under utveckling till driftfärdiga vindkraftsparker med flerårig produktion.
Bolaget har under flera år skapat ett stort kontaktnät med investerare inom vindkraftsbranschen med stort fokus på utländska intressenter.
Förmedlingsobjekten är i huvudsak svenska men även utländska objekt finns i portföljen.

För mer information:
Ingvar Gunnarsson, VD EnerBrokers AB
T.+46 63 57 30 20, M.+46 70 395 30 20, ingvar@enerbrokers.se
www.enerbrokers.se

Vindkraftcentrum på Youtube