Pressmeddelande: Storseglet upp för vindkraft i regionen

70-talet miljarder ska investeras i vindkraft fram till 2040. Och drygt 90 procent av investeringarna hamnar norr om Gävle. Vasa Vinds projekt på Åskälen utanför Hammerdal är först ut, med en investering motsvarande 3 miljarder i 80 vindkraftverk. (Länkar till presentationer längst ned)

Efter flera år av låga elpriser och solenergi som vunnit mark, har tron på vindkraften som huvudkälla i energiomställningen minskat. Rikspolitiken kom inte överens och investerarna avvaktade. Men sedan en stabil riksdagsmajoritet enades sommaren 2016, har vinden vänt.

Mest prisvärt
– Vindkraft är det absolut mest prisvärda alternativet idag om vi ska kunna nå hundra procent förnybart år 2040, säger Thomas Hallberg på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Fokus för årets Branschforum, arrangerat av Vindkraftscentrum under fredagen, var de kommande miljardinvesteringarna och vilka möjligheter det ger. Vasa Vind berättade om ett flertal regionala företag som arbetar med de pågående byggnationerna i Åskälen och Vestas berättade om vilka möjligheter som driftsfasen erbjuder.

Det danska bolaget Stenger Ibsen som äger huvudkontraktet för byggentreprenaden kunde tyvärr inte närvara, men Vindkraftcentrums prognos visade på vilka effekter projektet kan väntas ge. Cirka 800 årsanställningar under projektering och byggperiod varav knappt hälften från regionen. 30 årsanställningar under driftsfasen varav 28 tillfaller regionen. Men alla effekter kan inte förutses.

Inga falukorvar
– Det går inte att förutspå alla affärer som kan trilla ut ifrån ett sådant här projekt. Vi har ju exempelvis lärt oss att polacker inte gillar falukorv. Så en ICA-handlare kan behöva köpa in stora mängder bratwurst under en begränsad period, säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum.

Utöver detta kommer gästnätter, kommun- och regionskatt samt bygdemedel totalt motsvarande 100-tals miljoner att tillfalla lokalsamhället.

Det finns även andra mervärden som kommer med en etablering. Under Branschforum visades Vindkraftscentrums nya film om Sveriges mest vindkraftstäta område – Lungsjöbygden i Sollefteå kommun – som fått många positiva effekter av vindkraften. Men de kommer inte av sig självt.

Lokalsamverkan viktigt

– Det gäller verkligen att samverka med projektören. Under en period var vi väldigt skeptiska och inte alls säkra på att det skulle bli något. Men eftersom vi hade en bra dialog med projektören blev det bra. Det är det viktigaste av allt. Att samverka med projektören och kommunen, säger Gunilla Lundin ledamot i Lungsjöns Fritidsförening.

Vindkraftsutbyggnaden i regionen ger även andra sidoeffekter. Behovet av att kunna skicka energin söderut gör att stamnätet för el byggs ut. Förutom Jämtkrafts rekordstora affär för att bygga ut i Midskog åt Svenska Kraftnät, blir regionen också en hub för stamnät. Därmed attraherar den andra stora aktörer som behöver den förnybara elen. Och nu knackar de på.

Lockar moltjänstföretag

– Det är några av de största aktörerna i världen som levererar molntjänster. Och nu har vi ett riktigt bra erbjudande för att bygga riktigt stora serverhallar. De är ute och letar just nu så vi har ett fönster på 3-5 år, säger Magnus Lindgren projektledare för The Power Region på Östersunds kommun.

Bildtext: Regeringens Nationella Vindkraftsamordnare Karin Österberg klargjorde sin roll som medlare när stora investeringar riskerar att köra fast. Bortom henne Susanne Tellström Vindkraftcentrum och Ingemar Stenbeck Vasavind.

Presentationer från Branschforum

Klicka här för Vasavinds presentation>>

Klicka här för Svensk Vindenergis presentation>>

Klicka här för Svensk Vindkraftsförenings presentation>>

Klicka här för RISE tekniska forskningsinstituts presentation>>

Klicka här för Multiconsults presentation>>

Vindkraftcentrum på Youtube