Produktionsrekord av vindkraft i Sverige


Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden april 2016:

  • Vindkraften slog nytt produktionsrekord under 2015 med hela 16,6 TWh. Denna produktionsmängd motsvarar 10 procent av landets totala elproduktion.

  • Nettoexporten av el från Sverige slog även den nytt rekord med 22,6 TWh under 2015.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube