Projekt Vindstyrka i Ragunda Kommun

Ragunda kommuns Näringlivs- och Utvecklingsenhet har de senaste åren sett behov av riktade insatser för att stora exploateringar, som vindkraftparker, ska ge större lokal nytta. Tillsammans med Vindkraftcentrum snickrade man i våras ihop en ansökan om stöd från Energimyndigheten, och den har nu beviljats. Projektet har fått namnet Vindstyrka, och löper fr.o.m. nu och hela 2019. I mitten av september anställdes Lars Blixt, som kommer att arbeta jämsides med framför allt kommunens Näringslivs- och Landsbygdsutvecklare Anna-Märta Johansson.

Till att börja med kommer man att medverka vid branschträffar och seminarier för att knyta kontakter och uppdatera sig på de olika projektens tidsprognoser. Därefter kommer fasen att informera lokala företag och allmänheten om det pågående arbetet, och hur man kan vara till hjälp.

Istället för att som tidigare hänt, de lokala företagen tagits in som reserver i sista hand, ska de nu få tillfälle att vara med i ett tidigt skede. Och detta genom att Projekt Vindstyrka ska vara en länk och spindel i nätet. Även allmänheten och föreningslivet kommer att erbjudas plats i båten, främst genom deras möjlighet till uthyrning av bostäder och lokaler.

Bild: Lars Blixt, foto privat

Vindkraftcentrum på Youtube