Pumpkraftverk – gammal teknik ger ny nytta

Vi tror att vi har beslut inom 12–24 månader”, säger Raine Vasanoja om anläggningen i Vånga. Bild: Mine Storage.

Pumpkraftverk är en beprövad teknik för att lagra energi, och för att stötta elnätet. Nu vill företaget Mine Storage bygga pumpkraftverken på platser som redan är exploaterade, till exempel nedlagda gruvor.  

Företaget Mine Storage har utforskat möjligheterna att bygga pumpkraftverk i nedlagda gruvor och stenbrott. För ett par månader sedan skickade man in underlag för avgränsningssamråd, ett första steg i tillståndsprocessen, för ett energilager i Vånga i Kristianstad kommun, med en effektkapacitet på 30 megawatt.

Pumpkraftverket består av ett övre vattenmagasin (stenbrottet), och ett undre vattenmagasin (Ivösjön). Däremellan byggs en vattenledning som leder vattnet via en turbin för elproduktion respektive en pump för att återföra vattnet.

Energilagret planeras innehålla 80 MWh per laddning, vilket skulle kunna förse nästan 30 000 hushåll med el under en timme. Det skulle göra anläggningen till en god resurs i det regionala energisystemet. Vånga är det första projekt där Mine Storage har tagit fram samrådsunderlag, men fler projekt är på gång.

-I Sverige finns de i Bergslagen (SE3) och Skåne (SE4). I Finland säkrade vi nyligen nyttjanderätt till ett projekt i Korsnäs, och så tittar vi på andra möjligheter i kontinentaleuropa, säger Raine Vasanoja, en av grundarna till Mine Storage.

 Han gör intervjun från USA, där han befinner sig för att kvalificera ett antal gruvor med amerikanska partners.   

 Raine Vasanoja har en bakgrund inom vindkraften ”som i stort sett driver vår affär”, tillägger han.

-Elproduktionen från vindkraft varierar vilket vårt energisystem, elnäten, inte är anpassat för. Vår storskaliga lösning stöttar nätet och möjliggör mer vindkraft. Samtidigt ökar intermittensen behovet av minestorages, säger Raine Vasanoja.

De andra två medgrundarna till bolaget har kompetens från bland annat HVDC-länkar och batterier, respektive uppskalning av företag.

 Mine storage utvecklar projekt och sitter helst med som minoritetsägare i en färdig anläggning. För att finansiera byggnationen tar man in en projektinvesterare och majoritetsägare.

-Bland intressenter som vi samarbetar med, och som vill äga och driva mine storage-anläggningar kan jag nämna Mälarenergi i Sverige samt Dairyland Power i USA, säger Raine Vasanoja.

 Hur lång tid det tar för tillstånd i projektet Vånga, är förstås osäkert, ”men vi tror att vi har beslut inom 12–24 månader”, säger Raine Vasanoja.

Pumpkraft som teknik har funnits i många år och står globalt sett för nästan 95 procent av världens storskaliga energilagring. I Sverige byggdes anläggningarna vanligen på 1940-och 50-talen. Några är fortfarande i bruk, den största är Juktans pumpkraftverk i Umeälven.

Mikael Karlsson, programansvarig på termisk energiomvandling på Energiforsk, ser flera fördelar med småskalig, lokal användning av pumpkraft, som i projektet Vånga.

-Det tillför systemnytta. Att stötta det underliggande nätet i perioder då man har svårt med överföringskapacitet är väldigt viktigt, Under topplasttimmar kan det utgöra en lokal balanstjänst och delta i Svenska kraftnäts balanstjänster. säger Mikael Karlsson vid Energiforsk. 

Kajsa Olsson

Vindkraftcentrum på Youtube