Rabbalshede Kraft förvärvar driftsatt vindkraftpark i Raftsjöhöjden

Vindkraftparken består av fyra vindkraftverk belägna i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Vindkraftverken är av modell Siemens SWT 101 och blev driftsatta år 2012.

Attraktiv investering
”Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet.”
Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

Ökad närvaro i norra Sverige
”Rabbalshede Kraft kommer att ansvara för förvaltningen av vindpark Raftsjöhöjden, vi ser även möjligheter att växa vår förvaltningsverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utökar vi vår närvaro med verksamhet i norra Sverige.”
Lars Jacobsson, Operativ Chef

Vindkraftcentrum på Youtube