Rabbalshede Kraft har beviljats tillstånd att uppföra 57 vindkraftverk i Härjedalens kommun

Vindparken Åndberg vid Lillhärdal i Härjedalen har beviljats tillstånd av Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Tillståndet omfattar upp till 57 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube