Regeringen vill slopa den kommunala vetorätten

Kommunalrådet: ”Det finns skäl att se över det.”
Kommunernas rätt att säga nej till vindkraftetableringar ska snabbutredas. Enligt regeringens finansmarknadsminister Per Bolund har alltför många vindkraftetableringar stoppats av vetot och därmed äventyras målet på 100 TWh vindkraft till 2040.

I Piteå kommun byggs Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, bestående av nära 1 000 verk. Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Anders Lundkvist (S) har stor förståelse regeringens åsikt, men han vill ändå ha kvar vetot.

– Det är en balans mellan ett nationellt intresse och ett lokalsamhälle. Så min inställning är att kommunernas möjlighet att påverka är central. Däremot finns det skäl att se över det. Att en kommun när som helst kan ta tillbaka sin tillstyrkan är en osäkerhet som skapar problem.

Liksom branschorganisationen Svensk Vindenergi ser han gärna en tillstyrkan tidigare i processen, förslagsvis i samband med miljöprövningen.

– Man skulle kunna lägga frågan om kommunal tillstyrkan i samband med första samrådet inför en etablering. Det är också viktigt att kommunen har bra underlag för sitt beslut. Kanske ska man ha olika kriterier som ska uppfyllas för ett avslag. Så ja, vi står nära Svensk Vindenergi, säger Anders Lundkvist.

Han har också ett råd till alla kommuner inför en snabbutredning. Alla kommuner bör tänka igenom vilka områden som finns och vilka som kan vara lämpliga för vindkraft.

– Att ha en vindbruksplan i översiktsplanen gör att kommunernas synpunkt väger tyngre i miljöprövningen. Det underlättar för alla parter. Det är ett nationellt intresse att bygga vindkraft men lokaliseringen bör få vara ett lokalt intresse i samverkan med privata exploatörer. Här i Piteå har det fungerat mycket bra, säger Anders Lundkvist.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube