Renodlat ägandet av Blaiken och Solberg

Ägarförändringen innebär att Blaiken vindkraftpark blir helägd av Skellefteå Kraft och Fortum blir ensamägare av Solberg vindkraftpark. Men innan förändringen träder i kraft måste Skellefteå kommunfullmäktige godkänna förslaget.

Bakgrunden är att de båda energibolagen inledde ett samarbete inför byggandet av Blaiken vindkraftpark. 2010 bildades det gemensamma bolaget Blaikenvind AB med målet att uppföra 99 verk i fyra etapper utanför Storuman i Västerbotten. En park som fortfarande är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Europa.

När Blaiken var färdigbyggd inledde de båda energibolagen ännu ett samarbete när Solberg kulle byggas. Det mynnade ut i att Solbergs Vindkraftpark AB bildades inför byggandet av 22 vindkraftverk på gränsen mellan Västerbottens och Västernorrlands län. Parken driftsattes 2018.

Skälet till att dela upp ägandet är enligt Stefan Skarp, affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft att båda bolagen får bättre möjlighet att agera utifrån deras egen vilja och inriktning. Skellefteå Kraft planerar att fortsätta expandera inom landbaserad vindkraft.

Fortums direktör för vindkraftsenheten Joonas Rauramo konstaterar att det renodlade ägandet ger dem nya möjligheter att se över sin Nordiska vindkraftsportfölj.

Uppdelningen av ägandet är ett förslag som läggs fram till Skellefteå kommunfullmäktige. Om det godkänns kommer förändringen att genomföras vid halvårsskiftet.

Bild från Solberg

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube