RES säljer vindkraftspark i Alingsås till Mirova

• Mirova, en av Europas största investerare i projekt för förnybar energi och ett dotterbolag till Natixis Investment Managers, har förvärvat Rödene Vindkraft från RES
• RES kommer att bygga projektet under ett EPC-kontrakt och kommer efter driftstagande även att sköta driften av den 85.8MW stora vindkraftparken.
• Projektet har potential att producera förnybar energi som kompenserar utsläpp motsvarande 230,000 ton CO2 om året, vilket motsvarar energiförbrukningen för 40,000 svenska hushåll.
(Pressmeddelande från RES)

RES (känt i Norden som Nordisk Vindkraft), världens största oberoende aktör inom förnybar energi, har idag meddelat att man sålt Rödene vindkraftspark till Mirova, en förvaltare dedikerad till hållbara investeringar och dotterbolag till Natixis Investment Managers. Transaktionen innefattar ett åtagande att bygga vindkraftsparken under ett ECP-kontrakt (Engineer, Procure, Construct).

Rödene Vindkraftspark ligger utanför Alingsås i Västra Götaland. Projektet består av 13 turbiner med en installerad effekt av 85,8MW, vilket motsvarar energiförbrukningen för 40,000 svenska hushåll och en kompensation av motsvarande 230,000 ton CO2-ekvivalenter om året,

Rödene är det tredje projektet som RES säljer till Mirova. Tidigare har RES sålt Våsberget Vindkraft 2015 och Vardafjellet Vindkraft 2018, tillsammans visar det väl det långsiktiga samarbete som finns mellan företagen. Denna första investering i Sverige för Mirova-Eurofideme 41 är en värdefull diversifiering till fondens befintliga 600m€+ portfölj av projekt för förnybar energi i Europa.

RES har arbetat i nära samarbete med närboende och lokala myndigheter under utvecklingen av Rödene vindkraftpark. Byggnationen kommer att påbörjas i augusti och har planerats noga för att inte störa häckningssässongen. Spänningssättning är planerat till årsskiftet 2021/2022.

RES levererar byggledning av projektet och kommer efter driftstagande även att sköta driften av parken, med fokus på att optimera driftsavkastningen för Mirova och deras aktieägare

Matilda Afzelius, RES’ VD i Norden säger: ”Vi ser fram emot att bygga och sköta denna vindkraftspark tillsmmans med Mirova, i en del av landet där elbehovet är särskilt stort. Det är en imponerande känsla att veta att dessa 13 turbiner kommer att leverera energi motsvarande Alingsås stads energibehov 2”.

Raphaël Lance, Chef för Mirova Energy Transition Funds, tillägger “Vi är glada över att ha kunnat skriva under förvärvet av detta projekt trots den utmanande miljön, vilket var möjligt tack vare den starka relation vi har byggt upp genom åren med RES. I denna tid med ekonomisk avmattning och förändring fortsätter vi att öka den lokala produktionen av förnybar energi och fortsätta vår utvidgning i Norden, vilken startade för tio år sedan.”

Bilden: Alingsås station (vid ett tidigare tillfälle)

Vindkraftcentrum på Youtube