Riksdagsbesök hos Vindkraftcentrum.se

 

Den socialdemokratiska gruppledaren i riksdagen näringsutskott, Jennie Nilsson, och riksdagsman Gunnar Sandberg (s) har varit på besök för att informera sig om Vindkraftcentrum.ses verksamhet.

 

Bland annat fick de veta att Havsnäsparken ger 16 lokala heltidsjobb under driftsfasen och att det under förra året utfördes motsvarande 300 heltidstjänster i vindkraftsbranschen i länet. Året innan utfördes 200 årsarbeten.

 

I samband med träffen besöktes också Vindkraftparken på Ollebacken. När PO Säterhall, Ollebacken  Energi, visade ett av verken och berättade historien bakom de samägda verken, blåste det drygt 13 m/s vilket gav maxeffekten dryga 20 000 kW.

 

I Gåxsjö berättade Kerstin Johansson om företaget Högt, hett och säkert medan räddning på hög höjd tränades.

                                  

Bilden: Gunnar Sandberg, Jennie Nilsson, P-O Säterhall och instruktören Mathias Mårtensson

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube