Rope Access utbildar säkert på hög höjd

 

Rope Access Safety Training AB utbildar i säkert arbete på hög höjd

 

Rope Access Safety Training AB är ett systerbolag till Rope Access Sverige AB, som grundades 1997 och är det enda IRATA-medlemsföretaget i Sverige, ackrediterat för både utförande och träning. Detta innebär att vi jobbar enligt världens hårdaste säkerhetsstandard för höghöjdsarbete.

 

Under hösten 2012 blev rope access det första företaget i Sverige som får certifiera deltagare enligt nya vindkraftstandarden GWO.
Vi utbildar i fyra av fem moduler på anläggningarna Brando
rama i Helsingborg och Högt, Hett & Säkert i Gåxsjö (norr om Östersund)

 

Utbildningen är fem dagar lång och varvar teori med praktik och scenariobaserad träning där man i par löser olika tillbud.
Efter utbildningen erhåller man ett internationellt erkänt certifikat som är giltigt i två år.

 

GWO Basic Safety Training:

• First Aid

• Manual Handling

• Fire Awareness

• Working at Heights

 

 

Rope Access Sverige AB utför inspektion och servicearbeten på hög höjd för vindkraftsindustrin och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, men arbetar över hela världen.

 

Vi har en bred kompetens inom företaget och kan erbjuda kunderna helhetslösningar inom underhåll, inspektion och utbildning.
Nöjda kunder är en självklarhet för oss. En hög servicegrad, kompetent personal och kunskap om marknadens spelregler gör oss
till en stark och seriös samarbetspartner,
säger Liz Stålberg som är utbildningssamordnare på Rope Access.

 

För mera information

Liz Ståhlberg

Rope Access Safety Training AB

liz@ropeaccess.se

076-1666817

 

Här utförs en kamraträddning på anläggningen Högt, Hett & Säkert i Gåxsjö.

Foto: Rope Access

 

Vindkraftcentrum på Youtube