Så drabbas havsörnen av vindkraftutbyggnaden

Havsörnen blir ofta slagträ i debatten kring vindkraftens vara eller icke vara. Inte sällan avgörs ärendena i domstol. Men faktum är att populationen av havsörnar är större än på länge. Det visar den senaste rapporten om vindkraftens påverkan på Sveriges fågelliv.

– Vindkraften dödar ett tiotal havsörnar per år, medan tågtrafiken årligen dödar flera tiotal havsörnar och över 100 örnar inklusive kungsörnar. Sannolikt skulle beståndet av havsörnar kunnat varit ännu lite större i Sverige utan vindkraftutbyggnaden, men populationen har ändå växt och är starkare än någonsin, säger Richard Ottvall, ekologikonsult och en av forskarna bakom Vindvals senaste syntesrapport.

Enligt Richard Ottvall har Sverige på det stora hela varit bra på att använda försiktighetsprincipen vid placeringar av vindkraftverk. Det finns dåliga exempel från både Norge och Tyskland, där täta stora vindkraftparker i fel områden skördar många offer bland rovfåglar och andra känsliga arter. Men i Sverige ser det överlag bra ut. Det går att hitta några få undantag att ta lärdom av.

– I Markbygden utanför Skellefteå blir det ju närmare 1 000 vindkraftverk i ett och samma område. Men det är ingen uppenbar känslig miljö för fåglar. Så med rätt placering av en vindkraftpark blir den negativa effekten inte så stor. Vi har haft en ganska stor utbyggnad av vindkraft i Sverige, men det går inte att se effekten på någon fågelpopulation, säger Richard Ottvall.

Det hänger sannolikt ihop med att vindkraftverken i Sverige dödar relativt få fåglar. Och siffrorna ligger på ungefär samma nivå från år till år:

Antal vindkraftverk: 4 500
Antal fåglar: 350 miljoner (årligen sensommar)
Antal fåglar dödade av vindkraftverk i Sverige: cirka 40 000
Antal fåglar dödade av tamkatter i Sverige: 14 400 000

En förhållandevis liten påverkan alltså. Men enligt Richard Ottvall är den största risken berövandet av lokala livsmiljöer för vissa arter.

– Vissa fågelarter vill inte vistas i närheten av vindkraftverk. Det innebär en förlust av de miljöer som de annars skulle ha utnyttjat. Så några arter tappar sina livsmiljöer. Totalt sätt blir det då färre ställen för fåglarna att leva på. Men den risken är nog störst till havs.

En av de teser som ibland förs fram är att större parker på färre ställen med bättre vindläge skulle kunna spara både fågelliv och livsmiljöer för känsliga arter.

– Det skulle kunna vara så, men det är svårt att omsätta i praktiken. Däremot kan vi se att det totalt sett kommer att bli färre skador på fåglar ju större verken blir. För även om ett stort verk dödar fler fåglar, krävs det färre verk för att nå samma effekt. Så antalet döda fåglar per installerad MW minskar i takt med att gamla verk byts ut mot nya och effektivare, säger Richard Ottvall.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube