Så går vindkraft och turism ihop

Vy från stranden vid Pite havsbad. Foto: Torbjörn Laxvik

Turismforskare vid ETOUR har undersökt hur vindkraften påverkar naturområdens attraktionskraft, hur turistverksamheter kan utvecklas där vindkraft är etablerad och hur acceptans kan nås.

Den 7 november presenterar Vindval resultat från forskningsprojekt kring Vindkraft i skog – dödlighet hos fåglar och fladdermöss, Vindkraft och upplevelsevärden i naturområden, samt Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer.

Till program och anmälan för deltagande: https://sv-se.eu.invajo.com/event/naturvardsverkettillsammansmedvindvalochenergimyndigheten/vindvalkonferens2023

Konferensen kommer också att bjuda på presentationer och panelsamtal om planering och havsbaserad vindkraft. Vindvals forskare har tagit fram kunskap.

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Programmet avslutas vid årsskiftet.  

TL

Vindkraftcentrum på Youtube