Så här blir det ny vindkraft – PRESSMEDDELANDE

Ska det bli mer vindkraft krävs större lokal nytta. Foto: Torbjörn Laxvik

Pressträff i Åsele med anledning av den unika överenskommelse som ger mer grön energi, riktig lokal utveckling för befolkning och näringsliv. Åsele Kulturhus kl 13 den 5 juni.

Nytt i överenskommelsen är att avtalsvägen mellan vindkraftsexploatör och Garantia dra gemensam nytta av den gröna omställningen som en förändrande kraft i Norrlands inland, men som exempel även i andra bygder.

Äntligen finns en modell att arbeta för att en del av värdet av våra naturtillgångar faktiskt kommer befolkningen till del i form av utveckling, säger Andreas From som är kommunstyrelsens ordförande i Åsele.

Upplägget innebär att för en vindkraftspark om 45 st verk i storleksordning 600 000 000 kr under vindkraftsparkens livslängd till lokal utveckling. Sen tillkommer andra möjligheter till uppväxling i samverkan med annat kapital för investeringar. Nu bygger vi framtidstro och för en ökad befolkning.

Hittills har den lokala nyttan bestått i arbetstillfällen och en låg ersättning i form av så kallad bygdepeng. Nu finns alltså vindbolag som vill lyfta de lokala ersättningarna till grannländernas nivåer.

Vi vill bygga mer vindkraft och gör det möjligt genom att erbjuda avsevärt större lokal nytta i form av ersättningar och andra satsningar enligt bygdens önskemål och behov och därmed skapa en positiv dialog runt samhällsbyggnad i kombination med vindkraft, säger Hans Gunnervall som  är operativ chef för IOWN.

Det krävs också verktyg och metoder för att ta emot och fördela de större resurserna för utveckling. Här finns redan Garantia som under fyra år frigjort runt 40 miljoner kronor i lånekapital till småföretagen kring tidigare vindkraftsinvesteringar i trakten.

Genom att inte gå skattevägen, utan behålla ersättningarna som privata medel, kan de växlas upp många gånger under parkens livstid – minst 10 gångers uppväxling. Det handlar om att skapa riskvilligt kapital i bygder där sådant annars inte finns, säger Ann-Mari Sandberg, ordförande i Garantia. Det behövs för utveckling av näringslivet, inklusive bostadssektorn.

En samarbetspartner till Garantia är Norrlandsfonden som främjar utvecklingen i norrländska företag genom finansiering och årligen handlar det om 300 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgår till drygt 1,4 miljarder kronor.

Vi avser att utveckla samarbetet mellan Garantia Kredit AB och Norrlandsfonden. Det stärker stabiliteten och långsiktigheten i verksamheten samtidigt som vi utökar kontaktytorna med de mindre företagen i norr, säger Niklas Jonsson, VD i Norrlandsfonden.

Landshövding  Helene Hellmark Knutsson deltar i pressträffen och kommer att sammanfatta budskapen. Så här säger hon inför träffen:

Det är oerhört glädjande att man fortsätter utveckla Garantia-modellen i Åsele, där etableringen av ny grön energi i form av vindkraft också ger möjligheter för det lokala näringslivet att utvecklas. Det här är en innovativ modell som om investeringarna blir lyckosamma genererar nya värden och skapar långsiktigt hållbar utveckling i Åsele kommun, både för invånarna och näringslivet, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Vindkraftcentrum.se finansieras av Energimyndigheten och drivs av Strömsunds kommun med uppdraget att finna verktyg och metoder för att vindkraftsinvesteringarna ska leda till lokal nytta för befolkning och verksamheter.

Den lösning som nu presenteras blir ett exempel för kommuner i hela landet och blir ett inspel i frågan om ersättningar vid vindkraftsetableringar. Särskilt viktigt är fokus på det lokala samhällsbygget, säger Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.

Kontaktuppgifter:

Länsstyrelsen Västerbotten, Jörgen Boman, kommunikationschef och presskontakt 070-669 00 10 jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Andreas From, 0941-140 00, andreas.from@asele.se

Hans Gunnervall, 076 136 16 28, hans.gunnervall@iownrenewable.com

Ann-Mari Sandberg, 070 623 49 11, ann-mari.sandberg@garantia.se

Niklas Jonsson, 070 535 13 75, niklas.jonsson@norrlandsfonden.se

Torbjörn Laxvik, 070 780 90 34, torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se

Vindkraftcentrum på Youtube