Så kan vi locka fler ungdomar till energibranschen!

I en artikel berättar projektet Vindkraft-Generator för hållbar utveckling hur de ska locka fler ungdomar till energibranschen. Artikel nedan.

I projektet arbetar vi för att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen. En metod är att arrangera resor till vindkraftparker där skolungdomar får lära sig mer om denna framtidsbransch.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” arbetar brett för att finna nya vägar att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen när de ska göra sina yrkesval.

En idé som vi nu testar är att arrangera endagsresor med studiebesök i en vindkraftpark och på ett vattenkraftverk för skolungdomar.

– Energibranschen är het och en riktig ”framtidsbransch” när ungdomar ska göra sina yrkesval. Det gäller bara att ungdomarna ska bli medvetna om att den här möjligheten finns och att jobben bokstavligt talat väntar runt hörnet på dem i deras hemkommuner, säger Erik Löfgren, kommunikatör i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och samordnare av studiebesöken.

En första resa gjordes i mitten av juni med högstadie- och gymnasieungdomar från den så kallade Ungdomsdelegationen i Sollefteå kommun.

 


Jens Näsström på Statkrafts vindkraftpark i Ögonfägnaden berättar för skoleleverna om yrket vindkrafttekniker.

Vid studiebesöket fick ungdomarna besöka Statkrafts servicestation vid Ögonfägnadens vindkraftpark mellan Ramsele och Hammerdal. Där berättade Jens Näsström från Statkraft om hur ett vindkraftverk fungerar och vilka arbetsuppgifter det finns för en vindkrafttekniker som arbetar i en vindkraftpark.

Eleverna fick även en guidad tur ut bland vindkraftverken i vindkraftparken och gå in i ett av turbintornen för att se hur det ser ut inne i ett vindkraftverk.

Under dagen besöktes även Vattenfalls vattenkraftverk vid Nämforsen i Näsåker med en rundvandring inne i kraftstationen för att visa att det finns fler möjligheter till arbete inom energibranschen än bara vindkraft.

– Resan kommer nu att utvärderas och från projektet kommer vi inom kort att presentera förslag till hur sådana här studiebesök kan planeras och genomföras i en bredare skala för högstadie- och gymnasieskolor i berörda kommuner i regionen, berättar Erik Löfgren och fortsätter:

– Den spontana reaktionen från de deltagande ungdomarna var  mycket positiva och många fick efter dagen upp ögonen för att det här finns chans till roliga, spännande och utmanande arbeten!

 

Vindkraftcentrum på Youtube