Samarbete krävs när olyckan är framme

Speciella arbetsplatser kräver speciella säkerhetsåtgärder. Så hur fungerar räddningsarbetet vid våra vindkraftsparker om olyckan är framme? Aptum Fallskydd AB utbildar personer som jobbar på hög höjd och i trånga utrymmen.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube