Samhällsplanering och vindkraft

Läs mer om Boverkets utvärdering samt titta på filmen om erfarenheterna från detta planeringsarbete. Planeringsinsatser för vindkraft

 

Vindkraftcentrum på Youtube