Samkraft säljer 10 vindkraftverk

EnerBrokers har via uppdrag från Samkraft förmedlat deras 10 idrifttagna vindkraftverk med en total effekt på 20 MW och en årlig produktion på 60 GWh.
Förmedlingsuppdraget som startade omkring årsskiftet är nu slutfört efter att en snabb och effektiv förhandlingsprocess mellan Samkraft och köparen Slitevind.
Läs mer

EnerBrokers, ett jämtländskt företag i vindkraftbranschen.

Ingvar Gunnarsson som startade bolaget 2013 – efter några år som säljare av vindkraftverk – säger att förmedlingsuppdraget är det största uppdraget hittills för EnerBrokers och ses som ett viktigt genombrott för bolaget. Det visar att en långsiktig satsning med höga kvalitetskrav på förmedlingstjänsterna ger resultat i längden och som gagnar både köpare och säljare. 

EnerBrokers förmedlar vindkraftsobjekt i olika faser från projekt under utveckling till driftfärdiga vindkraftsparker med flerårig produktion.
Bolaget har under flera år skapat ett stort kontaktnät med investerare inom vindkraftsbranschen med stort fokus på utländska intressenter.
Förmedlingsobjekten är i huvudsak svenska men även utländska objekt finns i portföljen.

Vindkraftcentrum på Youtube