Satsning på marknadsföring av yrket vindkrafttekniker

Uppsala universitet/ Campus Gotland har i veckan dragit i gång ett ettårigt projekt för att marknadsföra yrket vindkrafttekniker och de utbildningar som finns.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och i arbetet samarbetar Uppsala universitet/Campus Gotland bland annat med Arbetsförmedlingen, Svensk Vindenergi, det så kallade sollefteåprojektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och Vindkraftcentrum.se

I veckan inleddes arbetet med en tvådagars workshop på Campus Gotland i Visby.

– Utbyggnaden av vindkraft kommer att vara omfattande över hela landet i många år framöver när vi ska förverkliga riksdagsbeslutet att all elproduktion i Sverige ska vara 100 % förnybar och fossilfri senast år 2040, konstaterar Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och fortsätter:

– Redan idag har vi en brist på vindkrafttekniker och branschens bedömning är att vi behöver ett årligt tillskott på cirka 150 nya vindkrafttekniker under många år framöver för att klara kompetensförsörjningen. Därför är det här projektet viktigt.

Samverkansprojektet ” Marknadsföring av vindkrafttekniker” kommer att arbeta med att öka kännedomen om och marknadsföra de två YH-utbildningar till vindkrafttekniker som finns i Sverige idag (Campus Varberg i Halland och Hjalmar Strömer-skolan i Strömsund), men även andra utbildningsmöjligheter inom vindkraft – och som en direkt konsekvens av detta även arbeta med att öka kännedomen och kunskapen om yrket vindkrafttekniker och det stora arbetskraftsbehov som finns de kommande 20-30 åren.

– Projektets främsta syfte är att främja arbetet för att minska bristen som finns på vindkrafttekniker och skapa förutsättningar för att kompetensförsörjningen ska klaras såväl för den planerade vindkraftutbyggnaden som drift och underhåll av de befintliga 3500 vindkraftverk som finns i Sverige idag, säger Erik Löfgren.

Redan idag finns flera aktiviteter planerade i det ett-åriga projektet:
•    Engagera vindkrafttekniker som agerar ambassadörer för yrket och berättar om sin vardag i sociala medier.
•    En marknadsföringsbroschyr om yrket och de utbildningar som finns kompletterat med bland annat VR-filmer och annat digitalt material.
•    En rapport om utmaningarna i framtiden baserat på djupintervjuer och workshop med branschföreträdare, studenter och utbildare.

– Många arbetar med de här frågorna redan idag, men arbetet behöver koordineras och göras mer samstämmigt och därför är vi mycket glada över att Uppsala universitet/ Campus Gotland tagit det här initiativet och att Energimyndigheten beviljat projektmedel, säger Erik Löfgren.

Vindkraftcentrum på Youtube