SCA inbjuder investerare att fortsätta utbyggnaden av vindkraft på SCA-mark i Västernorrland och Jämtland.

Vindkraftutbyggnaden ska fortsätta. Nya SCA inbjuder investerare att fortsätta utbyggnaden av vindkraft på SCA-mark i Västernorrland och Jämtland.

Under de senaste åren har det byggts vindkraft på SCA-mark som motsvarar stor-Stockholms behov av elenergi och satsningen på vindkraft kommer att fortsätta. Det nya SCA välkomnar mer vindkraft:

– Vi ser gärna att den vindkraft som byggs framgent byggs på SCA-mark. Vi kommer att erbjuda investerare att få en fortsatt fin utveckling på vindkraftsidan, säger SCAs koncernchef Ulf Larsson.

SCA krattar manegen

Nu säger SCA att man med öppna armar välkomnar fortsatta samarbeten med investerare som vill bygga vindkraft. SCA krattar manegen, förbereder tillstånd och infrastruktur medan själva investeringen överlåts på externa investerare.

– Om det sedan blir något byggt avgörs av energipriser, certifikatspriser och annat men förutsättningarna för investorer att bygga på SCA-mark finns. Vi har bra vindlägen och tillståndsgivna projekt så förutsättningarna finns definitivt men självklart är det sedan investorerna som avgör om det är kommersiellt gångbart, säger Ulf Larsson.

Material från SVT Västernorrland, läs hela artikeln genom att klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube