SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen.

Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands inland. SSVAB har byggt fyra vindparker med totalt 186 vindkraftverk och en produktion på ca 1,6 TWh per år. Bolaget har ägts till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. 

Nu renodlar Statkraft och SCA sina roller i samarbetet genom en ny affärsuppgörelse.  

Statkraft övertar genom affären hela ägandet i SSVAB. SCA lämnar ägandet i SSVAB och erhåller som markägare arrende för vindparkerna. Den nya uppgörelsen förenklar strukturen och rollerna i samarbetet. 

– När vi inledde samarbetet 2007 var vi pionjärer när det gäller storskalig utbyggnad av vindkraft på skogsmark i Norrland, säger Milan Kolar, vindkraftschef i SCA.  Det var värdefullt med ett nära samarbete mellan ett kraftföretag och en stor markägare. Nu är vindparkerna byggda och då är det naturligt att vi lämnar vår projektorganisation och går över i mer långsiktiga roller. 

– Samarbetet med SCA har varit mycket lärorikt och givande under hela utvecklingsfasen och byggnationen av våra vindparker. Tillsammans har vi lyckats bygga Skandinaviens största vindkraftsområde och vi har under resan haft ett stort stöd från närboende och företag i området. Nu ska Statkraft driva vidare vindparkerna på egen hand, men i samma anda, säger Johan Boström, vindkraftschef, Statkraft Sverige. 

Affärsuppgörelsen innebär inga förändringar i relationen till övriga markägare i våra vindparksområden. Den innebär inte heller någon förändring för de som arbetar åt bolaget eller för anlitade entreprenörer.

 

Vindkraftcentrum på Youtube