Se filmen om möjliga miljardersättningar till Åsele

Frågan om lokala incitament för kommunerna att tillåta utbyggd vindkraft kan ha sin lösning i den överenskommelse som nyss tecknats.

Det är IOWN Energy och Garantia som presenterat ett sätt att arbeta för att ge avsevärt större lokal nytta än normalt. Ersättningsnivån kan jämföras med de i grannländerna och motsvarar den storleksordning som den sk Incitamentutredningen föreslog.

Detta i form av en frivillig överenskommelse utan att ny skattelagstiftning behövs.

Se filmen:

Vindkraftcentrum på Youtube