Sea Twirl prisas av EU- får 26 miljoner kronor

Sea Twirl som tillverkar flytande vindturbiner får ett rejält vinstbidrag av Innovationsrådets SME instrument. Summan på 2,48 miljoner euro delas ut till Sea Twirls innovativa S2-projekt.

I konkurrens med 1765 ansökningar från 35 olika länder valdes Sea Twirls ut som en av vinnarna. SME Instrument belönar entreprenörer ”för banbrytande idéer med potential att skapa nya marknader eller revolutionera befintliga.”

Bidraget kommer väl till pass och kommer att användas till slutfasen av S2-projektet och främst till detaljkonstruktion, projektledning, marknadsföring och kommersialisering.

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Vilket minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar till havs.

Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube