SIEMENS VÄTGAS FRÅN VINDKRAFTSTURBIN BLIR ”LEVEBRÖD” FRÅN 2025

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tyska Siemens Energy samt vindkrafts- och tillika systerbolaget Siemens Gamesa utvecklar en vindturbin som ska producera grön vätgas via elektrolys, enligt ett pressmeddelande. Projektet beskrivs som ett ”jättesteg” för massproduktion av grön vätgas för minskad klimatpåverkan.

De två Siemensbolagen ska investera 120 miljoner euro i utvecklingen av det fram till nu hemlighållna projekt som ämnar haka på en förväntad kraftig ökning i vätgasefterfrågan. Siemens ska inom fem år ha en integrerad turbin som framställer vätgas via elektrolys kommersialliserad.

”Det här kommer vara vårt levebröd från mitten av 2020-talet”, säger Siemens Gamesas vd Andreas Nauen.

Förnybar vätgas, som måste utvinnas med grön energi för den elektrolys (där vattenmolekyler delas) som görs i framställningen, har pekats ut som ett nyckelområde för att ställa om energisystemet i EU och övriga världen. Vätgasen har lyfts fram som en särskild möjliggörare för tunga industrier, bland annat stålverk, i fråga om att bli av med koldioxidutsläpp.

Vid sidan av lastbilstillverkare som Volvo och Daimler, som upprättat ett samriskbolag för utveckling på området, har europeiska stålkoncerner som SSAB, Thyssen Krupp och Salzgitter investerat rejält för att möjliggöra tillverkning med vätgas i stället för det klimatfarliga kolet som nyttjas för upphettning.

Alternativet till grön vätgas är dock så kallad grå vätgas, som utvinns med fossila energislag. Ett problem med den gröna vätgasen är att den för närvarande är avsevärt mycket dyrare än den mer koldioxidintensiva grå.

De statliga satsningarna är därför just nu massiva. EU uppskattar att investeringarna inom vätgas kommer uppgå till 470 miljarder euro fram till 2050 och att de under tiden kommer skapa upp till 1 miljon arbetstillfällen. Siemens-projektet har fått stöd av tyska regeringen, som öronmärkt 9 miljarder euro för att sparka igång den nationella vätgasindustrin.

Även en rad mindre svenska och nordiska börsbolag finns med i loppet, där norska Nel finns på marknaden för elektrolysörtillverkare. Powercell, som så sent som på onsdagsmorgonen presenterade en ny order, tillverkar bränsleceller. Ytterligare ett snäpp ned finns utvecklingsbolag som Cell Impact, Metacon och Impact Coatings, bolag som samtliga rusat med flera hundra procent det senaste halvåret på förhoppningen om att grön vätgas är i alla fall ett delsvar på klimatgåtan.

Vindkraftcentrum på Youtube