Skatteavdrag för egen el

 

 

Från den 1 januari 2015 kan den som producerar egen förnybar el få skattereduktion på 60 öre per kWh. Förslaget fanns med i Alliansens budget.  Skattereduktionen gäller den mängd förnybar el som har levererats in på elnätet under året, och maximalt lika mycket el som man har tagit ut. Som mest går det att få skatteavdrag för 30 000 kWh, det vill säga 18 000 kronor per år.

Begäran om skattereduktion görs året efter.

Frågan om stöd för mikroproducenter av förnybar el har dragits i långbänk. Det behövdes tre utredningar för att komma fram till ett förslag. Tyskland, Holland och Danmark har sedan flera år tillbaka ett stödsystem för små elproducenter.

Läs mer

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube