Skatteavdrag för vindel försvinner

Det norsk-svenska elcertifikatmålet ökar med 2 TWh till 28,4 TWh fram till 2020 enligt en överenskommelse mellan Sverige och Norge. Samtidigt ska det svenska skatteundantaget för vissa vindkraftproducenter tas bort från den 1 juli 2016.

 

Bolag och kommuner som idag utnyttjar skatteundantaget ska kunna fortsätta göra det. Men anläggningar som tas i drift från och med 1 juli nästa år kommer inte att få ta del av undantaget för vindkraft. Energiminister Ibrahim Baylan vill att de nya bestämmelserna ska finnas med i  hösten budgetproposition. 
 

Skatteundantaget för vindkraft omfattar ägare som inte yrkesmässigt levererar
el, exempelvis bostadsbolag eller kommuner. I dag har de rätt att dra av energiskatten på 29 öre/kWh på sin elförbrukning som kommer från vindkraftsanläggningarna.

Norges energiminister Tord Lien sa under presskonferensen att förändringen av skatteundantaget varit viktig för att förutsättningarna mellan Norge och Sverige ska bli likvärdiga.

Det här innebär en förändring för de svenska projektörer som haft affärsidén att sälja till kommuner och företag som kan använda energiskattebefrielsen. Men diskussionerna om att ta bort skatteundantaget har förts i flera år, så det är ingen blixt från en klar himmel för projektörerna.

”Vi har förståelse för att man i förhandlingen kommit fram till att ta bort energiskatteundantaget eftersom det innebär att villkoren för aktörer i Sverige och i Norge blir mer lika. Vår bedömning är att de flesta som använder sig av undantaget idag har varit medvetna om att det kan komma att försvinna.
Vårt råd till investerare har varit att inte räkna in detta i sin kalkyl och bedömningsunderlag.

Vi är positiva till uppgörelsen mellan Sverige och Norge kring det gemensamma elcertifikatsystemet. Det är viktigt med tydliga och långsiktiga regelverk. Det är centralt, för hela förnybarhetsbranschen och för förtroendet för den svensk-norska elcertifikatmarknaden, att förslagen antas av riksdagen före sommaruppehållet”, skriver Paul Stormoen, vd för OX2 wind i en kommentar.

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube