Skilda ersättningar på samma marknad

I Norge ger vindkraften intäkter till lokalsamhället och skapar värden under både anläggningen och driften. Foto: Torbjörn Laxvik

I Norge tillfaller 600 000 – 700 000 kronor per vindkraftverk och år i lokalsamhället. En park med 20 verk ger runt 12-14 miljoner norska kronor i skatteintäkter till värdkommunen.

Det skriver Fornybar Norge på sin hemsida.

En naturresursskatt och en utökad produktionsskatt på vindkraft har nyligen införts och intäkterna från dessa tillfaller samhället. Tidigare var intäkten per verk och år i storleksordningen 440 000 kronor, enligt förra årets incitamentsutredning angav vid en nordisk jämförelse.

Den svenska frivilliga ersättningen har historiskt legat på cirka 20 000 kronor per verk och år till bygden.

Fornybar Norge är en intresse- och arbetsgivarorganisation sammanslagning av Energi Norge och Norwea (vindkraft) och nu ansluter sig också den nationella solkraftsorganisationen.

Förutom skatteintäkter påpekar Fornybar Norge den lokala nyttan med att vindkraftparkerna bidar till värdeskapande både under bygg- och drifttiden.

/TL

Vindkraftcentrum på Youtube