Söderhamns kommun lägger veto mot två planerade offshore vindkraftparker

Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun har röstat för att använda det kommunala vetot mot två planerade vindkraftsetableringar. WPD offshore och Svea Vind Offshore är de två bolagen som ansökt om att bygga vindkraftsparkerna men som nu fått avslag. 

Den 31:a januari togs beslutet om att använda det kommunala vetot för WPD offshores ansökan om att bygga en vindkraftspark på Storgrundet och Svea Vind Offshores ansökan om en vindkraftspark på Gretas klackar 2.

De två vindkraftparkerna skulle ha tillfört mycket el till regionen, cirka 5,5 TWh per år. WPD offshores vindkraftsprojekt Storgrundet var planerat till 51 vindkraftverk cirka 11 kilometer från fastlandet. Vindkraftsprojektet Gretas Klackar 2 som Svea Vind Offshore ansökte om att bygga skulle ha bestått av 30- 62 vindkraftverk cirka 25 kilometer från fastlandet.

Vindkraftcentrum på Youtube