Sök medel inom Nätverket för vindbruk

I dag startar årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser och ideella organisationer är välkomna att ansöka om stöd för aktiviteter kopplade till områden som är viktiga när vindkraften byggs ut.

I årets utlysning sätts särskilt fokus på projekt som är inriktade på lokal nytta och näringslivsutveckling kopplat till vindkraft, samt projekt som kan medverka till en förbättrad samverkan med andra intressen på regional och lokal nivå. Ansökningstiden kommer att pågå mellan den 2 januari fram till och med den 17 mars 2017.

Nätverket för vindbruk är uppbyggt kring fyra noder som samordnas av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Nätverket för vindbruk har som mål att sprida kunskap om vindkraft och verka för lokal förankring och nytta där vindkraften byggs ut. Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att kunskaper och erfarenheter sprids.

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens webbplats. 

Läs mer om nätverkets tidigare projekt på Nätverket för vindbruks webbplats.

Vindkraftcentrum på Youtube