Solcellsguide för företag

Ny guide förenklar för företag, föreningar och organisationer som vill skaffa solceller.

Energimyndigheten har just framställt en solcellsguide som riktar sig till företag, föreningar och andra organisationer som vill skaffa solceller. I ett överskådligt format finns det mesta man behöver veta om att skaffa, äga och avveckla en solcellsanläggning.

Eftersom guiden är uppbyggd som en checklista kan man enkelt pricka av vartefter aktiviteter blir gjorda. Solcellsguiden för företag kan användas av både privata och offentliga aktörer.

Solcellsguiden: https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=168967

Ökar i antal och effekt
Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela landet vid årsskiftet. Den installerade effekten ökade med  cirka 70 procent.

Majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Det är första gången sedan statistikens början som den största kategorien inte är anläggningar med storleken 20–1 000 kW.

Sol- och annan el
Vatten- och kärnkraft dominerar elproduktionen och förnybar el ökar. År 2018 stod kärnkraften stod för 41 procent av total elproduktion, vattenkraften för 39  procent, vindkraft 10 procent och solkraft utgjorde 0,2 procent. Resterande 9 procent var förbränningsbaserad produktion, som främst sker i kraftvärmeverk och inom industrin.

Ökad vindkraft och solel
Energimyndighetens senaste korttidsprognos visar en kraftig utbyggnad av vindkraft de kommande åren, från 16,6 TWh 2018 till 38 TWh 2022. Solel ökar också kraftigt, om än från låga nivåer, från 0,4 TWh 2018 till 1,7 TWh 2022, vilket innebär att den väntas växa snabbare än vad det tidigare har bedömts.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube