Sollefteå kommun söker projektledare till projektet Vindkraft-generator för hållbar utveckling

Sollefteå kommun har beviljats ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, Region Västernorrland och Länsstyrelsen i Västernorrland för att i samverkan med bl a Vindkraftcentrum, regionalt näringsliv och ett antal norrlandskommuner genomföra projektet Vindkraft-generator för hållbar utveckling.

På senare år har vindkraften utvecklats snabbt i regionen, och samtidigt pågår även omfattande reinvesteringar i elnät och vattenkraft. Investeringar och reinvesteringar i energisektorn kommer att ske under lång tid framöver vilket ställer krav på lokal och regional kompetens. Projektet ska synliggöra den utvecklingspotential som investeringarna innebär för det regionala näringslivet samt analysera och möta behovet av kompetensförsörjning. Genom projektets aktiviteter ska den regionala nyttan av branschens investeringar öka, vilket leder till fler företag, fler jobb och annan återbäring som sammantaget leder till tillväxt i regionen.

Länk till sida med ytterligare information och ansökningsformulär, klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube