SSVABs rapport om lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning

SSVAB har sammanställt en rapport kring de störningar av lågfrekvent ljud som uppstått vid vindparkerna Mörttjärnberget, Ögonfägnaden och Björkhöjden.
Så här skriver man:

”Det ljud som upplevts mest störande från vindkraftverken är det onormala lågfrekventa ljudet runt 70-80 Hz som uppstått vid vissa driftförhållanden.
De åtgärder som gjorts för att reducera ljudet i området 70-80 Hz är lyckade.

Det som kvarstår idag av onormalt lågfrekvent ljud är det som ibland uppstår vid låg vind och när vindkraftverken roterar väldigt långsamt. 
Dessa tillfällen uppträder väldigt sällan och har därför inte uppfattats som ett ”problem” hos vindkraftsleverantören. Men p g a de klagomål som inkommit så arbetar nu vindkraftsleverantören på en lösning för att även reducera detta fenomen.

Att introducera ett lågt ljud i en extremt tyst miljö kan ändå upplevas som störande för vissa individer. SSVAB kommer därför fortsätta att ytterligare försöka minimera störningar så långt det är möjligt.”

Hämta hem och läs hela rapporten

Vindkraftcentrum på Youtube