Stamåsens vindkraftspark

Nu pågår gjutningen av fundament i Stamåsens vindkraftpark för fullt. Före jul räknar man med att få fyra stycken klara och förhoppningsvis två till under januari.

Första etappen av byggena här inbegriper 26 verk och ska börja leverera el i oktober 2112. I nästa etapp ska 24 verk uppföras i Stamåsen som är en högplatå på 400-430 meter över havet.

Vägnätet som behövs för första etappen är till största delen klart men arbetet fortsätter hela vintern. En egen bergtäkt finns i parken och i övrig är det en hel del sprängningar som görs för vägar tornplatser.

Stamåsen ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner, och i Bräcke kommun, vid Mörttjärnsberget pågår arbetet också för fullt. Här bygger SSVAB en park med 40 verk och det som pågår är framför allt vägbyggen.

 stamasen1      stamasen2     stamasen3
 
Stenger & Ibsen gjuter fundamenten med betong från Hammerdals betong.

Bergtäkten i Stamåsen med krossverk.

Torn med snurror levereras från Siemens.

Vindkraftcentrum på Youtube