Starka utsikter för vindkraft.

Vindkraften driver utvecklingen framåt i hela världen, bygger nya industrier och skapar hundratusentals jobb.

– Det konstaterar Global Wind Energy Council (GWEC) i en rapport som publicerades idag.

Global Wind Energy Council (GWEC) släppte idag i Dehli Indien sin publikation Global Wind Report med den  årliga marknadsuppdateringen . Mer än 54 GW ren förnybar vindkraft installerades på den globala marknaden 2016, som nu omfattar mer än 90 länder, varav nio med mer än 10 000 MW installerade och 29 som nu har passerat 1000 MW-märket. Kumulativ kapacitet ökade med 12,6 procent till totalt 486,8 GW.

”Vindkraft driver nu framgångsrikt utvecklingen framåt över hela världen, bygger nya industrier, skapar hundratusentals jobb och leder vägen mot en framtid med ren energi”, säger generalsekreteraren GWEC Steve Sawyer. ”Vi är på väg in i en period av förändring, som går bort från maktsystem som är centrerade på några stora förorenande anläggningar mot marknader som domineras alltmer av ett brett spektrum av distribuerade förnyelsebara energikällor. Vi måste nå ett nollutsläpps energisystem långt före 2050 om vi ska uppfylla vår påverkan på klimatförändringarna och våra utvecklingsmål. ”

Andelen vindkraft i energisystemen fortsätter att öka, med Danmark i täten på 40 procent, följt av Uruguay, Portugal och Irland med drygt 20 procent, Spanien och Cypern cirka 20 procent, Tyskland med 16 procent. Och de stora marknaderna i Kina, USA och Kanada får 4 procent, 5,5 procent och 6 procent av sin kraft från vind. GWECs rullande femårsprognos ser nästan 60 GW nya vindanläggningar 2017 och stiger till en årlig marknad på cirka 75 GW år 2021, vilket ger en ackumulerad installerad kapacitet på över 800 GW i slutet av 2021.

Tillväxten kommer att ledas av Asien där Kina kommer fortsätta att leda jämfört alla marknader, men Indien har ett nytt rekord för installationer under det gångna året och har stora möjligheter att möta sin regerings mycket ambitiösa mål för sektorn. Det finns också ett antal spännande nya marknader i regionen med stor potential.

Marknadsgrunderna är starka i Nordamerika, och Europas stabila om inte så spektakulära marsch mot sina 2020-mål har fått en stor ökning på grund av årets mest spännande nya utveckling: de dramatiska prissänkningarna för offshore-vind. Europa kommer fortsätta att leda offshoremarknaden, men de låga priserna har lockat politiska beslutsfattares uppmärksamhet över hela världen, särskilt i Nordamerika och Asien.

”Offshore Wind har haft en stor nedgång i kostnad det senaste året och ser ut att leva upp till den enorma potential som många har trott på i åratal. Vi ser tekniken fortsätter att förbättra sig och spridas utöver sin hemmabas i Europa under kommande 5-10 år ”, fortsatte Sawyer.

Trots Brasiliens politiska och ekonomiska problem har andra länder i regionen intensifierat sina satsningar för att fylla klyftan, särskilt Uruguay, Chile och regionens mest spännande nya marknad i Argentina. Afrika kommer att ha ett stort år 2017, i täten går Kenya, Sydafrika och Marocko, och framtidens vind på kontinenten ser ljus ut. Efter ett uppehåll ser den australiska marknaden ut att komma tillbaka med ett stort antal projekt som ska byggas ut de närmaste åren.

Länkar

 
 

Bilden föreställer GWEC Secretary General Steve Sawyer

Vindkraftcentrum på Youtube