Stena Renewable investerar 1,7 miljarder i vindpark i Mönsterås

Enligt ett pressmeddelande ska Stena Renewable investera omrking 1,7 miljarder kronor i den nya Vindparken Åby-Alebo som ska uppföras i Mönsterås kommun. Totalt kommer 36 verk byggas och blir därmed den största vindparken i södra Sverige.

– Det blåser bra i området och vindparken kommer att producera stora mängder förnybar el. Det gör att vi kan skapa omfattande klimatnytta under många år framöver, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Vindparken består av 36 vindkraftverk (Vestas V150) med en totalhöjd på 200 meter och en samlad effekt på 155 MW. Vindparken beräknas årligen producera cirka 500 GWh (miljoner kilowattimmar) el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 100 000 villor. Den förnybara elen minskar koldioxidutsläppen med omkring 300 000 ton per år, vilket är lika mycket som 167 000 vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut under ett år.

Byggnationen påbörjas under våren och anläggningen väntas leverera el från första kvartalet 2022. Projektet beräknas totalt skapa cirka 350 årsarbeten och så långt som möjligt används lokal arbetskraft. Leverantörer till projektet är Vestas för vindkraftverken, Kanonaden för vägar, fundament och elnät samt E.ON för nätanslutning. I projektet medverkar 19 markägare.

– Vi har tidigare arbetat med dessa tre leverantörer i flera vindkraftsanläggningar med mycket bra resultat. Vi är väldigt glada över att få förverkliga detta projekt tillsammans med dem och markägarna, säger Peter Zachrisson.

Kanonaden Entreprenad AB ska projektera och bygga vägar, fundament och elnät för Vindpark Åby-Alebo på uppdrag av Stena Renewable AB. Kontraktet uppgår till 213 MSEK, exkl moms.

Vindparkens lokalisering i södra Sverige ger ett viktigt tillskott av elproduktion i elprisområde 4, där det i dag är ett underskott på elproduktion.

Vindkraftcentrum på Youtube