Stena Renewable och Dala Vind bygger vindkraft i Hedemora

Enligt ett pressmeddelande bygger Stena Renewable och Dala Vind gemensamt vindparken Riskebo i Hedemora kommun. Vindparken omfattar sju vindkraftverk och investeringen uppgår till 450 miljoner kronor. Vindkraften kommer minska klimatutsläppen motsvarande nästan lika mycket som kommunens nuvarande utsläpp.

– De goda vindarna i området, tillsammans med högeffektiva vindkraftverk, gör att vindparken kommer producera väldigt mycket förnybar el och ge stor klimatnytta i minst trettio år, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Vindparken består av sju vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Vindkraftverken (Vestas V162) är på 5,6 MW vardera och är bland de största i Sverige. Vindparken beräknas årligen producera cirka 130 GWh (miljoner kilowattimmar) el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 26 000 villor. Den förnybara elen kan minska koldioxidutsläppen med omkring 78 000 ton per år, vilket är nästan lika mycket som de samlade utsläppen i hela Hedemora under 2018 (84 000 ton).

Vindparken har utvecklats av Dala Vind och Stena Renewable gick in som partner under 2018. Vestas levererar vindkraftverken, Kanonaden ansvarar för vägar, fundament och internt elnät medan Hedemora Elnät står för den yttre nätanslutning. Sveaskog är fastighetsägare där vindparken etableras.

– Dala Vinds lokala närvaro och kunskap är ovärderlig när vi nu ska förverkliga projektet, och med de aktuella leverantörerna kommer det bli mycket hög kvalitet i hela byggprocessen, säger Peter Zachrisson.

Fem av vindkraftverken kommer att ägas av Stena Renewable, medan Dala Vind tillsammans med Borlänge Energi, Falu Energi och Dala Energi kommer att äga två av verken. Parken ska förvaltas gemensamt av Stena Renewable och Dala Vind. Byggnationen påbörjas under våren 2020 och anläggningen väntas börja leverera el i slutet av 2021.

– Det är mycket positivt att vi kan genomföra projektet tillsammans med en så stark och långsiktig aktör som Stena Renewable. Stordriftsfördelarna vid upphandling och drift av parken gör att vi kan få en kostnadseffektiv investering med extra mycket klimatnytta, säger Niklas Lundaahl, vd för Dala Vind.

Vindparkens lokalisering i södra halvan av Sverige ger ett viktigt tillskott av elproduktion i det som benämns elprisområde 3, som har ett underskott på elproduktion. När parken är i gång kommer Stena Renewable och Dala Vind varje år dela ut en vindbonus till det lokala föreningslivet.

Vindkraftcentrum på Youtube