Stöd till utveckling av vind- och solenergi

Energimyndigheten tar ett samlat grepp och utlyser 100 miljoner kronor till projekt inom solel, vindkraft och elnät.

Utlysningen är ett gemensamt grepp för de tre programmen El från solen, VindEL och SamspEL. Sista dag för ansökan är 28 augusti 2019.

Omställningstakten till 100 procent förnybar elproduktion bör snabbas på där elsystemet kan bli den viktigaste möjliggöraren för en hållbar klimatomställning.  Många frågeställningar och utmaningar är gemensamma för solel, vindkraft och elnät.

Därför premierar Energimyndigheten projekt inom dessa områden som bidrar bland annat till att ha en inkluderande omställning och ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt elsystem. I det ingår att utveckla nya lösningar som kan kommersialiseras och/eller nyttiggöras i samhället och lösningar att bygga upp kunskap och kompetens hos aktörerna i samhället.

Länk till Energimyndighetens sida om utlysningen, klicka här>>

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube