Större solcellsanläggningar till Sverige

I syfte att skynda på utbyggnaden av större solcellsparker i Sverige har FuGen och EnergiEngagemang  inlett ett samarbete. Avtalet omfattar etableringar av solcellsparker upp till 500 MW. 

Solkraften står för cirka 1 procent av Sveriges totala energiproduktion idag. Men intresset för solenergi i Sverige har ökat senaste tiden. Priset för solpaneler sjunker och elpriserna har stigit.

– Vi tror starkt på potentialen för solkraft i Sverige, både i anslutning till vindkraftsparker och som egna anläggningar, det blir ett viktigt komplement till vindkraft i vår portfölj, säger Yaron Feingers och Lorenzo Lanteri i ett pressmeddelande, grundare av FuGen.

FuGen har som mål att bygga upp en portfölj bestående av anläggningar för sol, vind och energilagring. De har idag två vindkraftparker i drift i Sverige och en under byggnation.  

– Det är bara att titta på hur stor andel solenergi övriga Europa har i sina system för att förstå att vi snart kommer att vara där. Solenergi är det enda kraftslag som snabbt går att bygga ut och till ett mycket attraktivt pris, säger Johan Skördare i ett pressmeddelande, VD på EnergiEngagemang.

De båda bolagen håller nu på att ta fram en lista på kommande solparksprojekt som de hoppas kunna presentera innan sommaren.

Den största solcellsparken i Sverige idag ligger i Strängnäs, 14MW men är under utbyggnad till 20MW enligt Svensk solenergi.

/LK

Vindkraftcentrum på Youtube