Stor investeringsvilja i vindkraft – men 59 procent av verken avslås

De senaste åren har investeringsviljan i förnybara kraftslag så som sol- och vindkraft ökat markant – inte minst här hemma i Sverige. Men en ny statistisk granskning visar att få nya ansökta tillstånd för vindkraft beviljas. Nu varnar Svensk Vindenergi för att den nedåtgående trenden på sikt kan bromsa elektrifieringstakten i samhället och minska Sveriges konkurrenskraft för investerare. (Pressmeddelande)

I början av april spreds nyheten att 75 procent av alla vindkraftsprojekt som ansökt om tillstånd får klartecken. Uppgiften baseras på en ny rapport till Naturvårdsverket och innehåller en genomgång av alla tillståndsansökningar för vindkraft åren 2014-2018. Nu har Svensk Vindenergi låtit göra en statistisk granskning av rapporten. Den nya granskningen visar att endast 41 procent av de ansökta verken har beviljats tillstånd.

– Den positiva utveckling som lett till att mycket ny vindkraft byggts på senare tid, kommer av tillståndsprocesser som inleddes för flera år sedan. Den nya granskningen som Svensk Vindenergi låtit göra visar dock på en nedåtgående trend där allt färre verk beviljas tillstånd. Det är oroande, eftersom det behövs mer förnybar el för att möta elektrifieringsbehovet framöver, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

I den nya granskningen syns att antalet tillståndsgivna verk har minskat drastiskt, från i genomsnitt 836 verk om året under perioden 2014–2016, till 402 verk år 2017 och 157 verk år 2018. Det innebär att det blir allt svårare att hitta områden där det är troligt att tillstånd kommer att beviljas.

– Just nu pågår flera avgörande utredningar på klimat- och miljöområdet; klimaträttsutredningen, artskyddsutredningen, miljöprövningsutredningen och utredningen om det kommunala vetot mot vindkraft, för att nämna några. Det är jätteviktigt att dessa baserar sina förslag på korrekta uppgifter. Vi tror att vår nya granskning kan hjälpa till här, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

För att öka tyngden för vindkraften i tillståndsprövningen, föreslår Svensk Vindenergi att miljöbalken justeras så att den klimatnytta som vindkraften bidrar med får större tyngd när den vägs mot andra intressen.– Det vore ett viktigt steg för att bevara Sveriges attraktionskraft gentemot investerare och samtidigt säkerställa att vi kan hålla en hög omställningstakt framöver, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Bild: Daniel Badman VD Svensk Vindenergi
Foto: Svensk Vindenergi

Vindkraftcentrum på Youtube