Stor ökning av havsbaserad vind i världen väntas

Enligt Internationella energirådet, IEA kommer havsbaserade vindkraftparker att öka 15 gånger fram till 2040. Det innebär kumulativa investeringar på uppemot en miljard US dollar. Det går att läsa i IEAs rapport World Energy Outlook 2019 som släpps i sin helhet i mitten av november.

Den förmodade ökningen baserar sig på ökat stöd från beslutsfattare, sjunkande kostnader, stora tekniska framsteg såsom större turbiner och flytande fundament.

Europa ligger i framkant när det gäller havsbaserad vindteknologi och kommer verka drivande i framtiden. Idag ligger havsbaserad vindkraft på 20 gigawatt, GW vilket kan öka till 130 GW fram till 2040. Om Europeiska unionen når sina mål om fossilfritt, pekar mycket på att havsbaserad vindkraft kan uppnå cirka 180 gigawatt fram till 2040 och därmed bli den största enskilda elkällan i regionen.

Kina kommer bli den ledande nation när det gäller havsbaserad vindkraft med sina 110 GW år 2040 mot dagens 4 GW. Landet har fördelen att lägga vindkraftparkerna i anslutning tills tättbefolkade områden i östra och södra Kina.

Även USA har goda vindresurser till havs utmed den nordöstra tättbefolkade kusten. Här ser man en utveckling mot turbiner på flytande fundament. Dr Fatih Birol, verkställande direktör på IEA menar på att utvecklingen går mot flytande turbiner som kan anläggas längre ut till havs. Det möjliggör att havsbaserad vind kan tillgodose elbehovet i Europa, USA och Japan.

Idag står havsbaserad vind för endast 0.3 procent av den globala kraftproduktionen.

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube