Stora satsningar på vindkraften i Sverige, ny marknadsanalysrapport

Sverige är i topp inom investeringar inom förnybar energi och inom vindkraft investeras just nu ca 50 000 000 000 kr. Det kommer att dubbla elproduktion från vindkraften fram till och med år 2021.
 
Elproduktionen från vindkraften i Sverige var 16,6 TWh under 2018, vilket motsvarade 11 % av den totala elproduktionen i Sverige. Statistik från Energimyndigheten visar att under 2018 producerades mest el från vindkraften i Västra Götaland tätt följt av Västerbotten och Västernorrland.
 
Sverige är topp 10 globalt inom investeringar i förnybar energi
För tredje året i följd placerar sig Sverige som topp 10 i investerade miljarder dollar inom förnybar energi. Investeringarna kopplat till vindkraftsutbyggnaden i Sverige ligger i storleksordning på 50 000 000 000 kr och domineras helt av utländskt kapital. Det är främst fondbolag, kapitalförvaltare och pensionsfonder eller motsvarande som investerar.
 
– Det är spännande att se hur det strömmar investeringsvilligt kapital till Sverige. Den utpekade färdriktningen till 100% förnybart har attraherat utländskt kapital till investeringar i Sverige. Men det krävs en mobilisering för att kunna tillvara ta nytta av den snabba utbyggnaden av vindkraft, säger Fredrik Dolff, regionutvecklare Västra Götalandsregionen som gjort utredningen som en del inom Noduppdraget som finansieras av Energimyndigheten.
 
Investeringarna kan påskynda målet om 100 % förnybart
Det är över 40 stycken vindkraftsprojekt som är under byggnation, totalt rör det sig om investeringar på ca 50 000 000 000 kr där majoriteten är utländskt kapital. Förutom att ca 12% av investeringarna kommer att användas för att bekosta entreprenadkostnader som oftast hamnar regionalt och lokalt kommer utbyggnader att innebära möjligheter för befintliga underleverantörer att öka sin orderingång.
 
Nästan alla vindkraftsparker som byggs nu eller som är i planeringsstadier, säljs i förväg via PPA-avtal, d.v.s. det finns en slutkund som köper el mellan 10-29 år. Med denna modell kan investeraren med relativt stor sannolikhet bedöma lönsamheten och kassaflödet då investeringskostnaden, driftskostnaden och intäkten alla är kända.
 
Detta innebär att omställningen till 100 % förnybart elsystem påskyndas. Den drivs nu till stor del helt av marknaden och behovet av subventioner får en allt mindre betydelse för nya etableringar. Det är över 1 300 stycken vindkraftverk som är under byggnation nu och den teknik- och kostnadsutveckling som sker har drivit ner produktionskostnaden så att den i snitt ligger på 34 öre/kWh och de bästa projekten ligger så lågt som 30 öre/kWh.
 
I rapporten finns det även beskrivet:
 
– Om utbyggnaden globalt och i Europa
– Ekonomisk utveckling av vindkraften och bolag
– Beskrivning av PPA-avtal

Klicka här för att läsa rapporten>>

Bilden: Fredrik Dahlström Dolff som skrivit rapporten

Vindkraftcentrum på Youtube