Storbritannien vill bli världsledande för produktion av grön vätgas

Den brittiska regeringen planerar för att publicera en nationell vätgasstrategi inom några veckor, de har även ett mål att till 2030 ha en vätgaskapacitet på 5 GW med lågt koldioxidutsläpp. Nu lanseras de första gröna vätgasprojekten i kommersiell skala av privata aktörer. 

I dagsläget är produktionskostnaden för grön vätgas högre än traditionell gasreformering, vätgas som framställs genom reformering av naturgas. Kostnaderna förutspås att sjunka när flera större gröna vätgasprojekt kommer på plats, framförallt kostnaderna för elektrolysörer tack vare teknikinnovationer och stordriftsfördelar.    

För att Storbritannien ska kunna sänka kostnaderna krävs det att de stödjer uppskalning av projektstorlek och teknikinnovation, samt att det skapar marknadsregler och vätgasinfrastruktur för att främja efterfrågan. 

Offshore företaget Orsted har samarbetat med elektrolysföretaget ITM Power och raffinaderioperatör Philips 66 för att utveckla ett 100 MW elektrolysörsytem på Englands Nordsjökust. Projektet kommer att använda el från en offshore park för att producera vätgas till raffinaderioperatören och försöka identifiera tekniska, reglermässiga och kommersiella utmaningar för vätgas i industriell skala.  

Storbritannien har satt upp mål för produktion av vätgas med lågt koldioxidutsläpp till skillnad från många andra länder som sätter upp mål för grön vätgas. Enligt experter bör man skilja på stödåtgärder för grön vätgas och billigare blåvätgas (vätgas med lågt koldioxidutsläpp) för att inte fördröja utvecklingen av grön vätgas och framstegen mot netto noll utsläpp.

Bild: ITM Power 

 

Vindkraftcentrum på Youtube